• Forside
  • Kostra- og effektivitetsanalyse 2022

Kostra- og effektivitetsanalyse 2022

Hustadvika kommune har innhentet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse fra Telemarksforskning for kommunen for 2022. Rapporten er basert ureviderte regnskap fra landets kommuner.

Denne rapporten viser at Hustadvika kommune har 13,8 millioner i korrigert utgiftsnivå i forhold til landsgjennomsnittet for 2022. Dette er en nedgang fra 41,3 millioner i 2021. Det er en økning på kommunehelse (3,0 mill.), administrasjon (1 mill.) . De største nedgangene finner vi i barnehage (8 mill.), pleie og omsorg (10,2 mill.) og barnevern (7,7 mill.).

De områdene Hustadvika kommune bruker mest penger i forhold til andre kommuner er grunnskole (25,3 mill.), pleie og omsorg (11,8 mill.) og barnehage (4,5 mill.).