Hustadvika kommune

Hustadvika kommune ligger ytterst på Romsdalshalvøya. Nabokommunene er Aukra, Averøy, Molde og Gjemnes. Kommunesenteret heter Elnesvågen. Kommunen er på litt over 521 kvm2 og har omtrent 13 340 innbyggere.

De fleste innbyggerne i kommunen bor i lavlandet langs kysten, enten ved fjordene eller ute ved havet. Ved Frænfjorden ligger Elnesvågen, Tornes, Sylte og Malme. Ved Julsundet ligger Jendem, og ved Kornstadfjorden ligger Eide. Langs havstykket Hustadvika er det også jevn bebyggelse, deriblant tettstedet og det gamle fiskeværet Bud i sør, og lengre mot nord ligger Hustad og Farstad.

Kommunen er i vekst og har et variert næringsliv, godt utvalg av forretninger, gode kommunale tjenester, trygge oppvekstvilkår og mange muligheter til friluftsliv og kulturelle aktiviteter. Dette gjør oss til en attraktiv kommune å bo i. Vi har to byer i nærheten, Molde i sør og Kristiansund i nord. Hustadvika ligger sentralt i forhold til pendling til begge byene.

Vi har kommunale og private boligfelt rundt om i kommunen, og mye areal satt av til næring og industri. I Hustadvika kommune har vi mange barnehager og skoler med god geografisk spredning. Innbyggerne våre har et godt tilbud der de bor og dermed skapes levende bygder og gode fellesskap. Vi har et godt utbygd helse- og velferdstilbud med fokus på velferdsteknologi og hverdagsmestring slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Et mangfold av lag og organisasjoner favner alle interesser og aldersgrupper og drives i stor grad av engasjerte frivillige. Kulturtilbudet er godt og avstanden er kort til byene i nærheten for tilbudene vi ikke har i egen kommune.

Naturen er spektakulær, og både egne innbyggere og tilreisende er flittige brukere av fjell i alle størrelser og vanskelighetsgrad, og ikke minst de flotte turstiene som er opparbeidet rundt om i kommunen. Nasjonal turistveg går igjennom kommunen vår, fra Bud til Atlanterhavsvegen. Langs denne unike vegstrekningen får du flotte opplevelser av kyst, kultur og historie.