Dekning av tidligere års merforbruk

Hustadvika kommune hadde ingen tidligere merforbruk i regnskapet i 2022. Hele merforbruket kommunen hadde (17,6 mill.) ble dekket opp i 2020 regnskapet.