Ordførerens kommentar

2018 har vært et krevende år, både administrativt og politisk. Vi er inne i det siste året før Eide og Fræna skal slåes sammen til en kommune. Det er mange detaljer som skal på plass og mange som skal involveres.

Etter flere år med stort overskudd, har vi i år levert et regnskap som går omtrent i null.

Samtlige enheter har jobbet hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne innenfor sine rammer. Det berømmer jeg de ansatte for. Men noen år er det litt mer krevende å holde rammene. Uforutsette ting skjer, og vi har hatt flere brukere av lovpålagte tjenester enn det som det var budsjettert med. Da er det godt å vite at vi både i 2016 og 2017 satte av penger til disposisjonsfond og investeringsfond.

Vi har fått gjennomført mange gode prosjekter. Det nye påbygget på Jendem skole er godt i gang. Arbeidet med å ta igjen etterslepet på vedlikehold av både kommunale veier og bygg har fortsatt. HOPP-prosjektet som skal gi barn i skole og barnehage mer aktivitet i læring, har kommet godt i gang. Det har også hverdagsrehabilitering. For å nevne noe.

Det er viktig at det også skjer nyutvikling, og kommunen ønsker derfor fortsatt å satse på å tilrettelegge for næringsutvikling. Dette er ofte et langsiktig arbeid.

Når de økonomiske rammene er begrenset er det derfor viktig å prioritere. Vi må finne den riktige balansen mellom vedlikehold og nyutvikling, mellom lovpålagte tjenester og tjenester som fremmer bolyst og god helse. Et sterkt sentrum er også viktig for Fræna kommune. Ikke minst når vi nå blir administrasjonssted for Hustadvika kommune. Et attraktivt kommunesentrum mener jeg er garantien for en desentralisert bosetting. Det er derfor gledelig å se at det er kommet til flere nye etablerere også i 2018. I løpet av 2019 vil vi også begynne å se resultatet av tettstedsprogrammet.

Vi skal jobbe hardt sammen i det neste året for å holde budsjett, samtidig som vi gjennomfører de nødvendige investeringene som vi har planlagt. Vi skal gå inn i Hustadvika med en solid økonomi og sammen med Eide håper jeg vi skal kunne effektivisere den administrative driften på en slik måte at vi også sikrer en god økonomi i den nye kommunen.

Tove Henøen

ordfører