Skolefaglig område

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnader

17 145 19 630

Avvik fra budsjett: 2 485 tusen i merforbruk

Tøndergård skole: Merforbruk 1,2 mill pga økte antall elever

Videreutdanning: Merforbruk 1,2 mill. Lovmessig kompetansekrav

Grunnskole felles: Merforbruk 0,8. Barn i andre kommuner