Haukås skole

Fakta om enheten - Haukås skole

42 ansatte i skole og SFO

250 elever 1 – 7 trinn

110 barn i SFO

Bilde: Enhetsleder og rektor Tom Grunde Malme

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2018

Vedtak om skolestruktur og planlegging av ny barneskole i Elnesvågen.

Leverte tjenester

Grunnskole 1 – 7 trinn. Grunnleggende norsk innføringsklasse for Fræna og Eide kommune. SFO 1 – 4 trinn. SFO ferieordningen.

Utfordringer

Redusert lederressurs fra 1. mars 2018 og ut året.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Trivsel blant elevene

4,0 4,7

Resultater fra nasjonale prøver - lesing

50 48

Resultater fra nasjonale prøver - engelsk

50 49

Resultater fra nasjonale prøver - regning

50 48

Kartleggingsprøver fra utdanningsdirektoratet – leseferdighet 2. – 3. trinn

90% av elevene over 90%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 2,9
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

22 347 22 202

145 tusen i mindrefirbruk