Bjørnsund leirskole

Fakta om enheten - Bjørnsund leirskole

Leirskole med 100 sengeplasser

1 rektor 100%, 2 lærer/lærerassistent 76,67%, 1 vaktmester/lærer 90%, 1 kokk 76,67% og 1 kjøkkenassistent 76,67%.

Bjørnsund leirskole hadde i 2018 litt over 1500 besøkende. Skolen er nær fullbooket til 2022. Vi hadde en avlyst uke i 2018 pga stormvarsel 3 dager på rad. Dette og flytting av en konfimantleir, dårlig vær på kystkulturhelga samt avlyst båtførerprøveleir gjorde at vi ikke gikk helt i balanse i 2018.

Bildet: Rektor Sigurd Pedersen

Leverte tjenester

På Bjørnsund leirskole lærer elevene om ulike sider ved livet i og ved havet. Vi vil gi elevene oppgaver der oppdagerglede og nysgjerrighet styrer arbeidsinnsatsen, og frisk luft og fysisk aktivitet er viktige innslag. Gjennom aktivitetene lærer elevene å samarbeide, og aktivitetene gir store naturopplevelser

Elevene lærer å ro tradisjonelle færinger, og i løpet av uka mestrer de både bårer og strøm uten problemer. De lærer også å egne krabbeteiner og sette garn selv.Leirskolen har stort fokus på å formidle Bjørnsunds rike kystkultur, og hvordan folk har overlevd på kysten opp gjennom årene.

Elevene får innføring i fiske, fangst og fiskeforedling, og de lærer om plantene, dyrene og fiskene som lever på kysten. Hvor lever de og hvorfor lever de akkurat her, er sentrale spørsmål. Dagene blir tilbragt på eller ved havet, og derfor blir det lagt stor vekt på kjennskap til vær og vind, strøm og bølger. Elevene vil lære å ha respekt for havet, og hvordan en bør og skal ferdes i båt. En viktig del av læringa er å fiske, avlive, sløye og filetere fisk. Elevene tilbereder fisk og sjømat selv, og lærer hvor bra fersk sjømat er for kroppen, og hvor godt det smaker!

I tillegg til leirskoledrift hadde vi i 2018 relativt stor aktivitet også i feriesesongen med Kystkulturhelg, flere bryllup, jubileum, sommerkafe, sjømatkvelder, barkvelder og seminar/ fagsamlinger.

Utleie

Vi arrangerte flere bryllup, konferanser/fagseminar, møter og jubileum. Vi hadde også besøk av ulike organisasjoner (yogaleir, dykkertreff mm). Dette gjorde at vi hadde bra belegg med utleieaktivitet i 2018. Vi satser på å utvikle videre i 2019 og vil lansere bed & breakfast i sommersesongen når leirskolen har sommerferie. Vi vil også gjennomføre flere arrangement i sommer og utvikle nye reiselivsprodukt (bl.a. havfisketurer for grupper fra Bud). Vi er fortsatt 6 ansatte (2 lærere, en vaktmester, 2 på kjøkkenet og rektor/enhetsleder). I 2019 har vi også ansatt skipper på deltid og er i ferd med å skaffe ny passasjerbåt (til leirskolen og passasjertransport for lokalbefolkningen/turisme).

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Tilby leirskoleopphold for ca 1500 elever pr. år

100% 100%

Gi elevene kunnskaper og ferdigheter om kystkultur, dyreliv og natur. Opplevelser for livet.

100% 100%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3% 1%

Sykefravær

Under 1 %. Sykefraværet på Bjørnsund Leirskole er tilnærmet null. De ansatte er ansvarsbevisste og innehar høy grad av integritet og lojalitet til virksomheten.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

-400 63

Avvik: 463 tusen

Kommentar:

Tiltak gjennomført for å holde rammen i 2018:

Ingen spesielle annet enn nøktern drift basert på tidligere erfaringer og rutiner. Leirskolen har gode rutiner for bruk av lønnsmidler og god forutsigbar kontroll på bruk av overtid.