Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør en betydelig inntektskilde for kommunen, og ga i 2018 57,8 mill. kroner i brutto inntekter, dette er en økning på 1,3 mill. kroner fra 2017. Inntektene er likevel redusert med 6,3 mill. kroner som følge av to pågående klagesaker. Årsaken til høyere inntekter (før anslag tapsføring) er hovedsakelig nye skatteobjekter og økt grunnlag gjennom økning i formuesverdien på boliger. I 2019 vil klagesakene ventelig bli avgjort. Tabellen nedenfor viser regnskapstall for 2015, 2016, 2017 og 2018.

Vær obs. på at eiendomsskatt i 2018 er brutto før tapsavsetning.

Typer eiendomsskatt 2015 2016 2017 2018
Verk og bruk 28 569 27331 28735 28750
Næringseiendom 4 132 4020 4105 4422
Bolig og hytter 22 278 22703 23682 24655
Sum 54 979 54 054 56 522 57 827