Ordførerens kommentarer

Nok en gang leverer Fræna et godt resultat og setter penger på bok for fremtidige investeringer. Overskuddet ble mye større enn forventet, og bakgrunnen for det er blant annet en bedre skatteinngang, lavere pensjonskostnader og overskudd i driften.

Samtlige enheter jobber hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne innenfor sine rammer. Det skal de ansatte ha all ære for!

Jeg skjønner at innbyggerne lurer på hvorfor de betaler eiendomsskatt, når økonomien er så bra. Men, vi betaler inn skatt for at vi skal kunne investere i gode kommunale tjenester i fremtiden. Som ordfører hadde jeg vært mye mer bekymret om vi måtte benytte e-skatten for å opprettholde driften. Med de utfordringene vi har fremover, er det helt nødvendig å ha en økonomisk buffer.

Arbeidet med å ta igjen etterslepet på vedlikehold av både kommunale veier og bygg er en viktig prioritering i årene fremover. Det er også god kommuneøkonomi at vi ivaretar kommunens eiendommer på en bra måte. I tillegg er det viktig at det også skjer nyutvikling. De økonomiske rammene er fortsatt begrenset og derfor er det å prioritere en nødvendig oppgave vi som politikere har. Vi må finne den riktige balansen mellom vedlikehold og nyutvikling, mellom lovpålagte tjenester og tjenester som fremmer bolyst og god helse.

Fræna har fortsatt vekst i folketallet, og fødselsoverskudd! Jeg tror også vi har alle forutsetninger for fortsatt vekst fremover. Da er det viktig at vi sørger for å ha gode bo- og oppvekst områder i alle deler av kommunen vår. Det er nå tilrettelagt flere nye tomer, både privat og i kommunal regi blant annet i Elnesvågen, på Tornes, i Malmefjorden, på Jendem, på Hustad og i Bud.

Et sterkt sentrum er også viktig for Fræna kommune. Ikke minst når vi nå blir administrasjonssted for Hustadvika kommune. Et attraktivt kommunesentrum mener jeg er garantien for en desentralisert bosetting. Det er derfor gledelig å se at det kommer flere nye etablerere. Satsingen på et Tettstedsutviklingsprogram for å utvikle at attraktivt sentrum i Elnesvågen er også veldig viktig i så måte. Tettstedsutviklingsprogrammet er et samarbeid mellom Fylkeskommunen og Fræna kommune. Det er også satt i gang et arbeid for å satse mer på reiseliv i nye Hustadvika kommune.

Arbeidet med å danne en ny kommune sammen med Eide går fremover, og det føles som om både ansatte og tillitsvalgte i de to kommunen er motiverte for den ekstra innsatsen som kreves frem til 1.1.2020. Det føles også som at innbyggerne har stor tro på at dette skal bli bra. Det har jeg også!

Tove Henøen

ordfører