Befolkningsutvikling

Folketallsutvikling

Befolkningen i Fræna økte med 34 personer i løpet av 2017, fra 9 741 til 9775. Det er en oppgang på 0,3 prosent.

Siden 2003 har det stort sett vært positiv folketilvekst i Fræna kommune, bortsett fra 2010 og 2015. Befolkningsveksten de senere årene kommer som følge av både fødselsoverskudd og nettoinnflytting.

Befolkningsutviklingen i Fræna kommune de siste 30 årene

Tall fra SSB, tall for de siste 10 årene

Befolkningsutvikling per 1. januar

Befolkningsutvikling per 1. januar
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Folketallet per 1. januar 9189 9257 9336 9324 9484 9614 9720 9787 9717 9741
Levendefødte 116 123 92 109 110 104 116 117 37 102
Døde 74 81 80 74 59 68 88 91 13 78
Fødselsoverskudd 42 42 12 35 51 36 28 26 24 24
Innflyttinger 382 379 356 513 485 480 479 409 98 456
Utflyttinger 354 343 378 388 404 410 444 505 94 446
Nettoinnflytting 28 36 -22 125 81 70 35 -96 4 10
Folketilvekst 68 79 -12 160 130 106 67 -70 28 34
Folketallet - utgangen av året 9257 9336 9324 9484 9614 9720 9787 9717 9741 9775