• Forside
 • Kommunereform - "i samme båt med kurs for Hustadvika kommune"

Kommunereform - "i samme båt med kurs for Hustadvika kommune"

Fellesnemnda - interrimsfellesnemnd

Det var 11 møter i fellesnemnda/ interimsfellesnemnda i 2017

Saker til behandling i Interims-/fellesnemnda var 28 saker

18. april 2017: Interimfellesnemnda ansetter Anne Thorsrud som prosjektleder for gjennomføring av prosessen fram til etablering av ny kommune fra dags dato og fram til 31.12.2019.

28. juni 2017:

 • Seminar for kommunestyrer i Fræna og Eide kommuner - interimsfellesnemnd, tillitsvalgte, verneombud og sentraladministrasjon
 • Felles kommunestyremøte Eide og Fræna kommunestyrer jf. inndelingsloven § 25
  • Formell opprettelse av fellesnemnda
 • Partssammensatt utvalg vedtatt

19. og 20. september – samling for fellesnemnda på Hustadvika Gjestegård

19. desember 2017 – kongelig resolusjon

Medlemmer i fellesnemnda

Eide kommune: 9 representanter

Fræna kommune: 9 representanter

Eide har leder og Fræna har nestleder i Fellesnemnda.

 • Egil Strand, Eide (H) Leder
 • Eli Sildnes, Eide (H)
 • Terje Lyngstad, Eide (H)
 • Elise Fiske, Fræna (H)
 • Birgit Dyrhaug, Eide (SP)
 • Odd Arne Halaas, Eide (SP)
 • Tove Henøen, Fræna (SP) Nestleder
 • Trond Malmedal, Fræna (SP)
 • Kjell Arne Iversen, Fræna (SP)
 • Rune Strand, Eide (AP)
 • Kari Nergård, Eide (AP)
 • Jarle Ugelstad Klavenes, Eide (AP)
 • Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP)
 • Sofie Elisabeth H Brekken, Fræna (AP)
 • Ragnvald Olav Eide, Eide (V)
 • Annhild Viken Sunde, Fræna (V)
 • Kjell Lode, Fræna (KRF)
 • Johnny Varhol, Fræna, (FRP)

I tillegg kommer varamedlemmer.

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg hadde 5 møter etter formell opprettelse 28. juni 2017

Medlemmer:

 • Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP) Leder
 • Birgit Dyrhaug, Eide (SP) Nestleder
 • Egil Strand, Eide (H)
 • Tove Henøen, Fræna (SP)
 • Rune Strand, Eide (AP)
 • Elise Fiske, Fræna (H)
 • Åse Myrbostad, tillitsvalgt Eide, Utdanningsforbundet
 • Carita Naas, tillitsvalgt Eide, Fagforbundet
 • Gjermund Ø Moe, tillitsvalgt Fræna, Sykepleierforbundet
 • Anne Lisbeth Ukkelberg, tillitsvalgt Fræna, Delta
 • Heide Gjendem, hovedverneombud

I tillegg kommer varamedlemmer

Prosjektets organisering

 • Prosjektleder 100 %, Anne Thorsrud, fra 18.04.17
 • Prosjektmedarbeider 50 %, Sverre Hovland, fra 1.10.17
 • Prosjektmedarbeider politisk sekretariat og saksbehandling 20 %, Merete Rødal, fra 1.01.17
 • Prosjektmedarbeider informasjon 10 %, Gunn Kristin Moen Skotheim, fra 1.10.17
 • Prosjektmedarbeider helse og omsorg 20 %, Jan Morten Dale, fra 1.12.17

Arbeidsgrupper

Fellesnemnda oppnevnte følgende 4 utvalg i desember 2016:

 • Arbeidsgruppe "Navn og kommunevåpen"
 • Arbeidsgruppe "kartlegging av interkommunale samarbeid"
 • Arbeidsgruppe "Nærdemokrati"
 • Arbeidsgruppe "Informasjon og kulturbygging"

Arbeidsgrupper opprettet i 2017:

 • Politiske arbeidsgrupper
 • Politisk og administrative arbeidsgrupper
  • Arbeidsgruppe – Arbeidsgiverpolitikk
  • Arbeidsgruppe – Politisk organisering
 • Administrative arbeidsgrupper:
  • Arbeidsgruppe – Personalhåndbok
  • Arbeidsgruppe – Innkjøp
  • Arbeidsgruppe – Planstrategi

Milepælsplan

Kartlegginger

Felles utvidet ledermøte med tillitsvalgte for Eide og Fræna kommuner 19. juni 2017

Felles "kick off" på Vonheim 30. august 2017 med ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud fra begge kommunene. Dette markerte oppstarten på kartlegging av tjenestene i kommunene.

"I samme båt med kurs for Hustadvika kommune" oppstod denne dagen.

Kartleggingsrapporter:

 • Kartleggingsrapport barnehage
 • Kartleggingsrapport helse og omsorg
 • Kartleggingsrapport kultur
 • Kartleggingsrapport skole
 • Kartleggingsrapport tekniske tjenester