Ordførerens kommentarer

Det er mye positivt som skjer i Fræna kommune om dagen. For andre år på rad leverer vi et godt resultat og setter penger på bok. Samtlige enheter står på for å levere gode tjenester til innbyggerne innenfor sine rammer. Det er jeg utrolig imponert over!

Som ordfører skulle jeg ønske at flere av Fræna sine innbyggere fikk den samme muligheten som meg til å oppleve fra innsiden de mange dyktige fagfolkene i kommunen som hver dag gjør sitt ytterste for at innbyggerne skal motta gode tjenester.

Det er også helt klart at innbyggerne sitt bidrag i form av eiendomsskatt har gjort at kommunen nå har en god økonomi og en sikkerhet i form av et disposisjonsfond. Det har igjen bidratt til at vi nå har mulighet for å utvikle kommunen videre.

Arbeidet med å ta igjen etterslepet på vedlikehold av både kommunale veier og bygg er derfor en viktig prioritering i årene fremover. Det er også god kommuneøkonomi at vi ivaretar våre eiendommer. I tillegg er det viktig at det også skjer nyutvikling. Pengesekken er fortsatt begrenset og derfor er det å prioritere den viktigste (og vanskeligste) oppgaven vi som politikere har. Vi må finne den riktige balansen mellom vedlikehold og nyutvikling. Mellom lovpålagte tjenester og tjenester som fremmer bolyst og god helse.

Å legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv ligger også høyt på prioriteringslisten.

Vi blir flere!

De nye tallene fra SSB viser at befolkningen i Fræna økte med 24 personer i løpet av 2016.

Siden 2003 har det stort sett vært positiv folketilvekst i Fræna kommune, bortsett fra 2010 og 2015. Befolkningsveksten de senere årene kommer av både fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Det krever at vi også legger til rette for fortsatt vekst og utvikling.

Forprosjektering av de nye skolebyggene er godt i gang, og vi har endelig fått på plass en «Kvalitetsplan for Frænaskolen». En tilsvarende kvalitetsplan skal lages for barnehagene. Det arbeides med nye prosjekt innenfor blant annet forebyggende helsearbeid, hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. Boligbyggeprogrammet legger til rette for tilgjengelige tomter i alle deler av kommunen, og tettstedsutviklingsprogrammet skal være med å utvikle kommunesenteret til å bli et attraktivt senter i den nye kommunen.

Bygging av ny kommune

Arbeidet med å danne en ny kommune sammen med Eide er i gang, og det kommer til å bli en spennende og krevende prosess. Her blir det avgjørende viktig å involvere de ansatte, tillitsvalgte og innbyggerne. I arbeidet med nytt kommunenavn og kommunevåpen har vi allerede merket stort engasjement og mange forslag er kommet inn!

Tove Henøen

ordfører