Note 9 - Ytelser ledende personer og kontrollorgan

Tall i kroner.

Kontrollorgan

Kontrollorgan
År 2016 2015
Honorar for regnskapsrevisjon 432850 420200
Honorar for forvaltningsrevisjon 275450 267400
Andre oppgaver revisor 78700 76400
Kontrollutvalgssekretær 332500 311000
Sum 1119500 1075000
Tall i kroner.

Ledende personer

Ledende personer
Ledende personer: 2016 2015
Ordfører 879 472 810 612
Varaordfører 351 789 324 240
Rådmann 1 027 520 988 000
Totalt for ledende personer 2 258 781 2 122 852