Note 6 - Aksjer og andeler

Alle tall i hele tusen.
Selskapets navn Antall Eierandel Bokført per 31.12.2016 Bokført per 31.12.2015
Eigedomsselskapet Norlund AS 298 100 % 3 919 3 919
Torabu AS 50 100 % 50 50
Bjørnsundruta AS 866 87 % 87 87
Ergan Eiendom AS 2) 9970 63,37 % 1 639 10 639
Harøysund Næringspark AS 60 60 % 233 233
Fræna Næringsforum AS 100 22,62 % 40 40
Gassvegen AS 100 10,41 % 100 100
Astero AS 105 4,4 % 38 38
Muritunet AS 50 3,33 % 5 5
Molde Lufthavnutvikling AS 44 2,37 % 431 431
Langfjordforbindelsen AS 10 2,31 % 150 150
Nordmøre Fiskebåt AS 100 1,6 % 10 10
Snarveien AS 10 1,42 % 50 50
Kystlab - Prebio AS, avd. Molde 6095 0,74 % 354 354
Møreaksen AS 160 0,22 % 17 17
Fræna Sentrumsutvikling AS 3) 0 1 788
Nord Vest Handverk AS 4 4
Visit Nordmøre og Romsdal AS 17066 2 % 17 0
Sum aksjer 7 143 17 914
Andeler Antall Eierandel Bokført per 31.12.2016 Bokført per 31.12.2015
KLP - Egenkapitalinnskot 1) 16 529 14 745
Møre og Romsdal Revisjon IKS 126 0
Gass Ror IKS 200 200
Skaret Skisenter SA 5 5
Biblioteksentralen SA 2 2
Fræna Stadion AL 10 10
EBRL - hus 5 vest, sokkel 22 22
EBRL - hus 5 vest, 1. etg. 32 32
EBRL - hus 6 øst. 1. etg. 32 32
EBRL - hus 6 vest, 1. etg. 32 32
EBRL - hus 6 øst. sokkel 20 20
EBRL - hus 6 vest. sokkel 23 23
Sum andeler 17 034 15 124
Sum aksjer og andeler 24 177 33 038
1) Fræna kommune betalte kr. 1.784.257,- i egenkapitalinnskudd til KLP i 2016
2) Aksjene i Ergan Eiendom AS er nedskrevet med 9 mill. kroner i 2016. Dette er en skjønnsmessig nedskriving av verdiene i selskapet.
3) Fræna sentrumsutvikling AS ble i 2016 innfusjonert i Eiendomsselskapet Norlund AS. Kommunestyret vedtok fusjon av selskapene i sak 116/2016 i møte 26.09.2016.
Oversikt over aksjer og andeler som Fræna kommune eier.