Note 2 - Vesentlige transaksjoner i regnskapet

Fræna kommune har plassert 102,2 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Forvaltning AS og Carnegie AS. For regnskapsåret 2016 er det inntektsført en gevinst på 2,8 mill. kroner. Carnegie har bidratt med 389 tusen kroner og Pareto med 2,4 mill. kroner.