MOT i Fræna

MOT også i Fræna kommune

I 1997 ble MOTs program innført ved ungdomsskoler rundt om i Norge. MOT startet sitt arbeid i Fræna i 2005. Det var ansatt 5 MOT-informanter. Etter at MOT-informantene satte frem krav om større stilling for å gjennomføre arbeidet, ble MOT avsluttet etter knappest mulig vedtak i PLØK 11.04.2011

Fræna kommune er igjen en del av MOT fra mai 2016 og jobber for å skape et godt skolemiljø hvor ungdom får styrket bevissthet og mot - til å leve, til å bry seg og til å si nei.

Vi er nå i startfasen, der både 8. klassene i kommunen, samt foresatte følger MOT-programmets plan. 9. klassene skal også få besøk dette skoleåret. I uke 7 var Bjørg-Elin Moen fra MOT Norge på besøk, der hun torsdag kveld hadde foredrag om MOT for foresatte, lag og foreninger i kommunen. Fredag var det kursdag for alle ansatte ved Fræna ungdomsskole og Bud og Hustad barne- og ungdomsskoler.

MOT Fræna består i dag av 7 MOT-coacher (3 helsesøstre og 4 lærere) og en MOT-koordinator. I tillegg er de tre ovennevnte skolene med i MOT sitt program; Skolen som samfunnsbygger.

Vi er i startfasen på et spennende arbeid, og gleder oss til fortsettelsen.