Folketallsutvikling

Folketallsutvikling

Befolkningen i Fræna økte med 24 personer i løpet av 2016, fra 9 717 til 9 741. Det er en oppgang på 0,2 prosent.

Siden 2003 har det stort sett vært positiv folketilvekst i Fræna kommune, bortsett fra 2010 og 2015. Befolkningsveksten de senere årene kommer som følge av både fødselsoverskudd og nettoinnflytting.

Befolkningsutviklingen i Fræna kommune de siste 30 årene

Tall fra SSB, tall for de siste 10 årene

Befolkningsutvikling per 1. januar

Befolkningsutvikling per 1. januar
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Folketallet per 1. januar 9131 9189 9257 9336 9324 9484 9614 9720 9787 9717
Levendefødte 118 116 123 92 109 110 104 116 117 37
Døde 92 74 81 80 74 59 68 88 91 13
Fødselsoverskudd 26 42 42 12 35 51 36 28 26 24
Innflyttinger 438 382 379 356 513 485 480 479 409 98
Utflyttinger 400 354 343 378 388 404 410 444 505 94
Nettoinnflytting 38 28 36 -22 125 81 70 35 -96 4
Folketilvekst 58 68 79 -12 160 130 106 67 -70 28
Folketallet - utgangen av året 9189 9257 9336 9324 9484 9614 9720 9787 9717 9745