Bjørnsund leirskole

Fakta om enheten - Bjørnsund leirskole

Leirskole med 100 sengeplasser

1 rektor 100%, 1 lærer 76,67%, 1 vaktmester/lærer 90%, 1 assistent 40 %, 1 kokk 76,67%, 1 kjøkkenassistent 76,67%, 1 timelønnbasert (14 timer i per uke i vårsemesteret)

Bildet: Rektor Sigurd Hungnes

Leverte tjenester

Stor aktivitet både på leirskolen og med ekstra grupper

 • 1 442 elever fra Trondheim i nord til Lillehammer i sør
 • 157 lærere
 • 163 elever fra Fræna ungdomsskole på korttidsleirskole – 2 x halv uke
 • 20 ungdommer på båtførerprøven
 • 30 ungdommer fra Renåvangen
 • Ca 100 ungdommer på konfirmantleir – 2 grupper
 • Helgetur for ESN Høgskolen i Molde

Stor aktivitet på utleie i helger og sommerferien, alt fra kystkulturhelga med ca. 200 besøkende i tillegg til "øyboere" til bryllup og 50-årsdag. Sommerkafeen er veldig populær

Mye å holde orden på

 • 10 færinger
 • 1 Pioner Multi - 70 hk
 • 1 Steady – 25 hk
 • 1 fiskeskøyte – «Nonstind»
 • Skolen, internatet, bryggene, kjøkkenet, kaianlegget
 • Fotballbane
 • Vester, vannkikkerter, annet utstyr

Viktige hendelser i 2016

StikkUT! 2 733 ble registrert på StikkUT-posten på fyret i løpet av 2016-sesongen, og det ble mange ekstraturer for "Øybjørn"!

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

362 373

Kommentar:

Det økonomiske resultatet var tilfredsstillende i 2016 sett i forhold til budsjett.

Bak det gode resultatet ligger en stor inntektsøkning på grunn av økt omfang på driften i 2016. Det har vært meget godt belegg gjennom året, og sommerdriften er i tillegg blitt utvidet.

Samtidig har enheten hatt store ekstraordinære utgifter for å sette båt og utstyr i god stand. Leirskolen måtte i tillegg bruke mer enn budsjettert på vedlikehold i 2016.